Všetko o prijímacom konaní na umelecké odbory

Kritériá prijímania žiakov pre školský rok 2018/2019

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici  určuje nasledujúce podmienky a kritériá prijatia na umelecké študijné odbory....

Prípravný kurz na talentové skúšky

Srdečne pozývame všetkých žiakov základných škôl, ktorým sa zapáčili umelecké odbory na našej škole a  uvažujú o štúdiu na niektorom z nich na bezplatné konzultácie a prípravný kurz na talentové prijímacie skúšky:

v piatok 7. februára 2020, od 8:00 do 12:00.