Všetko o prijímacom konaní na umelecké odbory

Voľné miesta na umelecké odbory - Škola umeleckého priemyslu

Kritériá prijímania žiakov pre školský rok 2020/2021

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici  určuje nasledujúce podmienky a kritériá prijatia na umelecké študijné odbory....

Škola umeleckého priemyslu

Od školského roku 2020/21 budú žiaci umeleckých študijných odborov prijímaní na Školu umeleckého priemyslu (662506) so sídlom v priestoroch SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici.

Kódy študijných odborov