Otvorenie školského roka 2023/2024

Otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční v Spojenej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici v pondelok 4.septembra 2023 o 8,00 hod. vo vestibule školy.

 Každý žiak si so sebou prinesie pero a tašku na učebnice.

Žiaci 1. ročníka si so sebou ešte prinesú:

  • občiansky preukaz
  • kópiu rodného listu
  • vysvedčenie za 9. ročník ZŠ

 Potrebné učebné pomôcky upresnia žiakom vyučujúci jednotlivých predmetov na prvých vyučovacích hodinách.

Žiaci na predmete prax budú počas školského roka používať nasledovný ochranný pracovný odev:

  • biotechnológia a farmakológia – biely plášť pod kolená
  • životné prostredie – biely plášť pod kolená
  • konzervátorstvo a reštaurátorstvo (omietky a štuk. výzdoba) – biele montérky, alebo iné pracovné nohavice, pracovná mikina, pracovné topánky
  • ostatné umelecké študijné odbory – pracovný plášť

 Ing. Miroslav Jausch

riaditeľ školy

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©