Usmev ako dar

ÚSMEV AKO DAR

Aby rodina zostala spolu...

Vedeli ste, že každá tretia rodina na Slovensku je ohrozená stratou bývania?

Aj naša malá pomoc počas finančnej zbierky Úsmev ako dar, ktorú sme ako Spojená škola Samuela Mikovíniho pomohli realizovať 26. júla 2024, určite pomôže. Dve dvojice tretiačok sa s certifikátom a malými papierovými pokladničkami vydalo na cestu pomoci. Najskôr roztápali srdcia (i peňaženky) v priestoroch našej SŠ Samuela Mikovíniho a potom sa vydali do ulíc. Počasie im síce neprialo, dokonca ich vyportovali aj z jednej školy, ale boli obetavé a nevzdali to tak skoro. Ďakujeme našim dievčatám za ochotu a dobré srdiečka. Menovite: Pavlíne Janurovej(3.Z), Eme Držíkovej(3.Z), Martine Fabryovej (3.Z) a Evke Mackovej (3.P)

ZELENÝ ANDEL3

ZELENÝ ANDEL PRE MATURANTKY

Žiačky 4.ročníka  študijného odboru  životné prostredie SPŠ Samuela Mikovíniho Spojenej školy S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici sa so svojimi maturitnými prácami zúčastnili súťaže SOČ, kde získali popredné umiestnenia na krajskom a celoslovenskom kole SOČ.
Tieto práce boli prihlásené do súťaže Zelený Anjel, ktorú organizuje Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Naše maturantky získali Certifikát za najlepší projekt v oblasti Ochrany a obnovy životného prostredia. Venovali  sa najmä týmto témam:

Zuzka Otiepkova
Vytvorila   spoločenskú hru pre deti a dospelých so zameraním na získanie vedomostí o CHKO Poľana a rozvoj cestovného ruchu v danej krajinnej oblasti. Za túto prácu získala aj Diplom z CHKO Poľana vo Zvolene.  Zuzka  zároveň zaškolila niektoré základné školy pre prácu s touto hrou.

Lenka Nagyová
Vytvorila historický virtuálny náučný chodník  významných osobností  v Banskej Štiavnici. Jej práca bola poskytnutá Slovenskému banskému múzeu v Banskej Štiavnici.

Rebeka Hlavatová
Skúmala možnosť využitia  kávového gruntu na výrobu peliet pre energetické účely.

Viktória Moravská
Sledovala pohyb šeliem v Kremnických a Štiavnických vrchoch za účelom návrhu ekoduktu v danej oblasti.

Úspechy našich  žiakov zo Spojenej školy Samuela Mikovíniho   môžu výrazne pomôcť k ich prijatiu na vysoké školy, prípadne môžu v danej oblasti pokračovať, keď budú písať bakalárske alebo diplomové práce. Veľmi sa tešíme z úspechov našich žiačok, za ktorými sa skrýva dlhodobá  a náročná spolupráca žiaka a učiteľa.

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©