20240131_111026

HISTORICKÉ IMATRIKULÁCIE

31.1. 2024 dostali naši prváci spolu s prvým stredoškolským vysvedčením aj imatrikulačný list, ktorým boli oficiálne prijatí do príslušného cechu (podľa študijných odborov).

Tento tradičný obrad sa na našej škole konal v krásnych priestoroch auly – veľkej posluchárne, ktorá je už vyše 100 rokov  svedkom tisícok študentských príbehov…

Ako imatrikulácie prebiehali? Slávnostné akademické fanfáry uviedli do sály sprievod vedený riaditeľom Ing. Miroslavom Jauschom a  zástupcami Mgr. Teréziou Nyékiovou a Mgr. Radovanom Blahom. Nasledovali triedni profesor, za SPŠ Samuela Mikovíniho  Mgr. Martin Prokein , triedny 1. B, Mgr. Zuzana Durbáková, triedna 1. G,Z, za sekciu Školy umeleckého priemyslu: Mgr. Katarínu Vričanová , triedna 1. O, PD a Kp a Ing. Arch. Pavol Fabian, triedny1. Ko, P a GD

Za nimi prichádzali štyria dekani v talároch: dekan chémie, dekan geodézie, dekan životného prostredia a dekanka krásnych umení. Hlavnou osobnosťou bol samotný Samuel Mikovíni, prvý Slovák s titulom inžiniera, kartograf, ktorý prišiel osobne privítať prvácke duše, ktorých štúdiá bude isto iste pozorne sledovať. Priviedol aj svojich hostí: Maximiliána Hella, astronóma a matematika, najslávnejšieho z rodiny Hellovcov a

profesora Mikuláša Jozefa Jacquina, 1. profesora na katedre chémie a metalurgie slávnej Banskej akadémie.

Nechýbal ani večný študent v podaní Davida Turtáka, nášho absolventa, geodeta. Poriadok v sále zabezpečovali slúžni pandúri  a dvaja baníci. Slávnostné príhovory zúčastnených vytvorili dôstojný rámec imatrikulácií. Aby sa prváci aj trochu uvoľnili, skočili si cez kožu ako bývalí akademici v 18. storočí, za čo dostali imatrikulačný list a vypočuli si desatoro prikázaní od tretiakov. Prísahou, ktorú im predčítal večný študent, sa stali na večné veky žiakmi našej Alma mater…

„ŠTIAVNICA a MIKOVÍNKA  JE MOJÍM BOHOM, MATKOU, NEVESTOU, SESTROU, MILENKOU – VŠETKÝM!

KTO JEJ UBLIŽUJE, JE AJ MOJÍM NEPRIATEĽOM!!!!“

Záverečné slová S. Mikovíniho:

Milí prváci, odteraz patríte kráľovskému mestu Banská Štiavnica. Od 31.1. 2024 budete pokladať Spojenú školu Samuela Mikovíniho  za svoju Alma mater až do konca svojich dní!!!

Potom všetci prítomní zaspievali Gaudeamus igitur a všetko osadenstvo sa rozbehlo…odfotiť sa s osobnosťami imatrikulácií (aby bolo na pamiatku…)

Chrienová

1_Alžbeta Fečová_LOGO pre Odbor sociálnych služieb

Víťazné logo pre BBSK

Pred pár mesiacmi nás oslovil JUDr. Ján Michalský, vedúci odboru sociálnych služieb BBSK, s prosbou navrhnúť logo pre odbor sociálnych služieb. Úloha ako stvorená pre tretiakov, presnejšie pre propagačných výtvarníkov a žiakov grafického dizajnu. Dohromady sa 15 umeleckých duší  venovalo tejto kreatívnej výzve.  V ateliéroch sa navrhovalo, pripravovali sa prezentácie, všetko pod odborným pedagogickým vedením Mgr. art.  Kataríny Staňovej Balážovej, ArtD. ,  Mgr. art. Zuzany Filipovej a Mgr. art. Ivana Slovenčáka. Pán Michalský prišiel osobne aj s niekoľkými riaditeľmi DSS (Domovov sociálnych služieb), aby posúdili, ktoré logá sa dostanú do užšieho výberu.  Tri dievčatá: Katka Kubovčíková (3. GD – grafický dizajn),  Anna Lacovičová  a Alžbeta Fečová (obe z 3.P – propagačné výtvarníctvo) dostali šancu rozpracovať svoje návrhy na  logomanuál.

Treba zdôrazniť, že nebolo ľahké vybrať z pätnástich zaujímavých a originálnych návrhov. Víťazkou v užšom silnom trojboji sa stala Alžbeta Fečová.

Ideový zámer víťaznej práce: logo má ambície osloviť staršiu generáciu, seniorov, mentálne a zdravotne znevýhodnených ľudí svojou tvarovou jednoduchosťou, jemnosťou a istou eleganciou. Logo je ľahko čitateľné, pôsobí priateľsky a vzbudzuje dôveru. Modrá farba loga docielila prepojenosť odboru sociálnych služieb a BBSK, zároveň je farbou istoty a pokoja. Alžbetka umiestnila logo na vizitky, na budovu Odboru sociálnych služieb BBSK,  na jej webovú stránku, hlavičkový papier, na tričká, perá, zápisníky, kľúčenky, či plátenné tašky. Zároveň vytvorila  logá pre niekoľko desiatok  zariadení sociálnych služieb v jednotnom štýle. Napr.  Vrchárka (zariadenie sociálnych služieb) má vo svojom logu vtáčika – vrchárku modrú.

Alžbete Fečovej zo študijného odboru propagačné výtvarníctvo blahoželáme a tešíme sa, že jej prvá vážna práca bude realizovaná v našom BBSK.  O to väčšia je naša radosť, že poslúži  tým najzraniteľnejším. Zároveň potvrdzuje, že naši pedagógovia: Mgr. Art. Katarína Staňová Balážová, ArtD., Mgr. Art. Zuzana Filipová a Mgr. art. Ivan Slovenčák rozvíjajú talent svojich žiakov a  garantujú kvalitu výtvarných prác, ktoré Školu umeleckého priemyslu, ako jednu z dvoch sekcií Spojenej školy Samuela Mikovíniho, dôstojne reprezentujú.

Mgr. Beata Chrienová

Výtvarná súťaž 2023 - 1

Výsledky súťaže: Kreslím, tvorím, teda som

Do výtvarnej súťaže “Kreslím, tvorím, teda, som…” 2023/2024 sa zapojilo 23 tvorcov so svojimi výtvarnými prácami.

Komisia vybrala TOP10 postupujúcich prác do II.kola od autorov:
Alexadra Šuhajová
Jana Drgová
Karin Gazdíková
Karin Tereňová
Nina Lamošová Beňovská
Simona Špuntová
Karin Úradníková
Miroslava Tereščenko
Nela Trlíková
Paulína Znamenáková

Všetkým postupujúcim gratulujeme a ďakujeme za účasť všetkým tvorcom v súťaži.
Postupujúci sa zúčastnia II. kola 14.februára 2024.

Hodnotiacu komisiu tvorili:
Ing. Radovan Blaho / zástupca školy/reštaurátor
Mgr. art Katarína Staňová Balážová ArtD. /vedúca odboru Grafického dizajnu
Mgr. art Elena Rajčanová /pedagóg predmetov Figurálna kresba a Dejín výtvarnej kultúry

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©