2. kolo prijímacích skúšok

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok pre študijný odbor:

3660 M vodné hospodárstvo                      (9 miest)

pre školský rok 2023/2024, ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2023 (utorok) so začiatkom o 8.00 hod. Prihlášky na prijímacie skúšky je potrebné zaslať do 13.6.2023 na adresu školy (SPŠ Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica), alebo prostredníctvom Edupage.

Ing. Miroslav Jausch

riaditeľ školy