1.kolo  – 1. a 2. termín pre školský rok 2023/2024

Biotechnológia a farmakológia

Geodézia, kartografia a kataster

Životné prostredie

Vodné hospodárstvo