– 2840 M biotechnológia a farmakológia

– 3692 M geodézia, kartografia a kataster

– 3916 M životné prostredie

– 3660 M vodné hospodárstvo