100 ročnica chemického školstva

Vážení absolventi, priatelia a sympatizanti našej školy…

Na jeseň 2021 uplynie 100 rokov od založenia 1. strednej chemickej školy na Slovensku. Krásne jubileum chceme náležite osláviť 14. októbra 2021 slávnostným zhromaždením, odhalením pamätných tabúľ a vydaním publikácie k storočnici.

Chcete sa podieľať na spoluvytváraní a spolufinancovaní Pamätnice k 100. výročiu založenia stredného chemického školstva v Banskej Štiavnici?

Môžete tak urobiť pomocou finančného príspevku na bankový účet Občianskeho združenia Priatelia SPŠ Samuela Stankovianskeho. Číslo účtu: SK11 0900 0000 0004 1166 3925

Po ukončení zbierky uverejníme sumu a položky, na ktoré boli vynaložené vyzbierané peniaze.
Začiatok zbierky: 19. 4. 2021
Ukončenie zbierky: 7. 10. 2021
Za pomoc Vám veľmi pekne ďakujeme

logo SPS vyssie4

2. kolo prijímacích skúšok

Riaditeľ SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok pre študijný odbor:

2840 M                 biotechnológia a farmakológia                  (3 miesta)

pre školský rok 2021/2022, ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2021 (utorok) so začiatkom o 8.00 hod. Prihlášky na prijímacie skúšky je potrebné zaslať do 16.6.2021 na adresu školy (SPŠ Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica), alebo prostredníctvom Edupage.

Ing. Miroslav Jausch

riaditeľ školy

footer logo-01

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©