2. kolo prijímacích skúšok

  1. kolo prijímacích skúšok

Riaditeľ SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok pre študijný odbor:

3660 M vodné hospodárstvo                      (9 miest)

pre školský rok 2022/2023, ktoré sa uskutoční dňa 21. júna 2022 (utorok) so začiatkom o 8.00 hod. Prihlášky na prijímacie skúšky je potrebné zaslať do 13.6.2022 na adresu školy (SPŠ Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica), alebo prostredníctvom Edupage.

Požiadavky na prijímacie skúšky na školský rok 2022/2023  z predmetov: matematika, slovenský jazyk a literatúra a biológia

Podmienky a kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

Podmienky a kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

Ing. Miroslav Jausch

riaditeľ školy

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©